Kategórie

Registrácia nového veľkoodberateľa

Regisrácia do AvengerTOP SK e-shopu je určená iba veľkoodberateľom. Maloodberatelia sa neregistrujú a nakupujú bez registrácie. Ak máte nejaký problém, kontaktujte prosím správcu týchto stránok, e-mail vicenik.branislav@avengertop.sk, tel. +421903778870

Prosím, vyplňte nasledujúce informácie o novom veľkoodberateľovi:
Všetky údaje označené * musia byť vyplnené. Z údajov označených ** musí byť vyplnený aspoň jeden z nich.
 Základné údaje: Tituly:      
Krstné meno:      *
Priezvisko:      *
Názov firmy:      *
IČO:
10 číslic, ak ich je menej,
doplniť spredu nulami 
    *
DIČ:   
 Adresa veľkoodberateľa: Ulica a č.:      *
PSČ:      *
Mesto:      *
 Dodacia
 adresa:

 Vyplňte iba
 ak je dodacia
 adresa iná ako
 adresa veľkoodberateľa.
Ulica a č.:      
PSČ:      
Mesto:      
 Kontakt: E-mailová adresa:      *
Telefónne číslo:      **
Mobil:      **
Fax:      **
Bankové spojenie:   /
 Prihlasovanie:

 S týmto menom
 sa budete
 prihlasovať do
 e-shopu
Užívateľské meno:     *
  Súhlasím so spracovaním osobných údajov, viac o Ochrane osobných údajov áno