Obch. a kontaktné údaje

Nadštandard pre Vaše auto

 

Obchodné meno: Clever Group Plus spol. s r.o.
Sídlo Beckovská 29/a, Bratislava
IČO: 36 806 986
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Ba1
oddiel: Sro, vložka č. 48914/B